18 agosto, 2005

Happiness

Dues frases sobre la felicitat:

"La felicitat compensa amb alçada el que li manca en longitud" (Robert Frost).

Image hosted by Photobucket.com

"La felicidad femenina se basa en la infelicidad masculina" (el Frutero).

Image hosted by Photobucket.com